10%
تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
ناموجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
من و یگانه و دیوار
من و یگانه و دیوار
موجود 165,000 ریال 148,500 ریال
10%
قدم اول - سوسور
قدم اول - سوسور
موجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
در عین حال
در عین حال
ناموجود 140,000 ریال 126,000 ریال
10%
آئینه زار
آئینه زار
ناموجود 18,000 ریال 16,200 ریال
10%
آتش کاروان
آتش کاروان
ناموجود 800,000 ریال 720,000 ریال
10%
آثار شناسی توصیفی احمد شاملو
آثار شناسی توصیفی احمد شاملو
موجود 180,000 ریال 162,000 ریال
10%
آدم های یک نویسنده
آدم های یک نویسنده
ناموجود 75,000 ریال 67,500 ریال
10%
آری و نه به رمان نو
آری و نه به رمان نو
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی
آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی
ناموجود 1,250,000 ریال 1,125,000 ریال
10%
آشنایی با مکتب های ادبی
آشنایی با مکتب های ادبی
ناموجود 285,000 ریال 256,500 ریال
10%
آشنایی با نقد ادبی
آشنایی با نقد ادبی
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
درآمدی بر فلسفه و ادبیات
درآمدی بر فلسفه و ادبیات
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
زمانه و آدم هایش
زمانه و آدم هایش
ناموجود 180,000 ریال 162,000 ریال
10%
هم شاعر هم شعر
هم شاعر هم شعر
موجود 135,000 ریال 121,500 ریال
10%
آواشناسی فونتیک
آواشناسی فونتیک
موجود 320,000 ریال 288,000 ریال