10%
از ساقه تا صدر
از ساقه تا صدر
موجود 800,000 ریال 720,000 ریال
10%
انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
موجود 380,000 ریال 342,000 ریال
10%
بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه
بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
10%
بلقیس و عاشقانه های دیگر
بلقیس و عاشقانه های دیگر
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
بهشت گمشده
بهشت گمشده
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
تا سبز شوم از عشق
تا سبز شوم از عشق
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
تنهایی جهان گزیده اشعار پل الوار
تنهایی جهان گزیده اشعار پل الوار
موجود 1,550,000 ریال 1,395,000 ریال
10%
تو را دوست دارم چون نان و نمک
تو را دوست دارم چون نان و نمک
موجود 440,000 ریال 396,000 ریال
10%
خاطره ای در درونم است
خاطره ای در درونم است
موجود 580,000 ریال 522,000 ریال
10%
دلواپس شادمانی تو هستم
دلواپس شادمانی تو هستم
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
صد نامه عاشقانه
صد نامه عاشقانه
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
غزل های شکسپیر
غزل های شکسپیر
موجود 590,000 ریال 531,000 ریال
10%
گزیده اشعار هنری لانگ فلو
گزیده اشعار هنری لانگ فلو
موجود 1,400,000 ریال 1,260,000 ریال
10%
گزیده شعرهای جورج سفریس
گزیده شعرهای جورج سفریس
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
مجموعه اشعار پابلو نرودا
مجموعه اشعار پابلو نرودا
موجود 3,100,000 ریال 2,790,000 ریال
10%
کتاب اشتیاق
کتاب اشتیاق
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال