12%
از ساقه تا صدر
از ساقه تا صدر
موجود 2,400,000 ریال 2,112,000 ریال
12%
انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
موجود 380,000 ریال 334,400 ریال
12%
بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه
بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه
موجود 1,500,000 ریال 1,320,000 ریال
12%
بلقیس و عاشقانه های دیگر
بلقیس و عاشقانه های دیگر
موجود 1,500,000 ریال 1,320,000 ریال
12%
بهشت گمشده
بهشت گمشده
موجود 850,000 ریال 748,000 ریال
12%
تنهایی جهان گزیده اشعار پل الوار
تنهایی جهان گزیده اشعار پل الوار
موجود 1,550,000 ریال 1,364,000 ریال
12%
تو را دوست دارم چون نان و نمک
تو را دوست دارم چون نان و نمک
موجود 1,100,000 ریال 968,000 ریال
12%
خاطره ای در درونم است
خاطره ای در درونم است
موجود 580,000 ریال 510,400 ریال
12%
در بندر آبی چشمانت
در بندر آبی چشمانت
موجود 980,000 ریال 862,400 ریال
12%
در کسوت ماه گزینه اشعار پلات
در کسوت ماه گزینه اشعار پلات
موجود 2,200,000 ریال 1,936,000 ریال
12%
دلواپس شادمانی تو هستم
دلواپس شادمانی تو هستم
موجود 950,000 ریال 836,000 ریال
12%
صد نامه عاشقانه
صد نامه عاشقانه
موجود 1,500,000 ریال 1,320,000 ریال
12%
گزیده اشعار هنری لانگ فلو
گزیده اشعار هنری لانگ فلو
موجود 1,400,000 ریال 1,232,000 ریال
12%
گزیده شعرهای جورج سفریس
گزیده شعرهای جورج سفریس
موجود 1,450,000 ریال 1,276,000 ریال
12%
گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسون
گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسون
موجود 2,900,000 ریال 2,552,000 ریال
12%
مجموعه اشعار پابلو نرودا
مجموعه اشعار پابلو نرودا
موجود 3,100,000 ریال 2,728,000 ریال