12%
آموزش خط دوره 4 جلدی
آموزش خط دوره 4 جلدی
موجود 1,200,000 ریال 1,056,000 ریال
12%
خط نستعلیق تحریری دوره 4 جلدی
خط نستعلیق تحریری دوره 4 جلدی
موجود 900,000 ریال 792,000 ریال
12%
آموزش خط شکسته
آموزش خط شکسته
موجود 850,000 ریال 748,000 ریال
12%
اما آیا این هنر است
اما آیا این هنر است
موجود 750,000 ریال 660,000 ریال
12%
تاریخ کوبیسم
تاریخ کوبیسم
موجود 1,450,000 ریال 1,276,000 ریال
12%
تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ
تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ
موجود 600,000 ریال 528,000 ریال
12%
جامعه شناسی هنر
جامعه شناسی هنر
موجود 1,450,000 ریال 1,276,000 ریال
12%
دادا و سوررئالیسم
دادا و سوررئالیسم
موجود 850,000 ریال 748,000 ریال
12%
در جستجوی زبان نو
در جستجوی زبان نو
موجود 6,250,000 ریال 5,500,000 ریال
12%
در فاصله دو نقطه
در فاصله دو نقطه
موجود 1,900,000 ریال 1,672,000 ریال
12%
درباره رنگ ها
درباره رنگ ها
موجود 1,450,000 ریال 1,276,000 ریال
12%
زیبایی شناسی چیست
زیبایی شناسی چیست
موجود 3,150,000 ریال 2,772,000 ریال
12%
طراحی از انسان
طراحی از انسان
موجود 400,000 ریال 352,000 ریال
12%
فلسفه هنرها
فلسفه هنرها
موجود 2,300,000 ریال 2,024,000 ریال
12%
فلسفه هنر
فلسفه هنر
موجود 1,250,000 ریال 1,100,000 ریال
12%
لذت متن
لذت متن
موجود 680,000 ریال 598,400 ریال