10%
آموزش خط دوره 4 جلدی
آموزش خط دوره 4 جلدی
موجود 810,000 ریال 729,000 ریال
10%
آموزش خط شکسته
آموزش خط شکسته
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
اتاق روشن اندیشه هایی درباره عکاسی
اتاق روشن اندیشه هایی درباره عکاسی
موجود 740,000 ریال 666,000 ریال
10%
بعد زیباشناختی
بعد زیباشناختی
موجود 340,000 ریال 306,000 ریال
10%
پرونده کاریکاتور 1
پرونده کاریکاتور 1
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
پرونده کاریکاتور 2
پرونده کاریکاتور 2
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
تاریخ هنر
تاریخ هنر
موجود 8,600,000 ریال 7,740,000 ریال
10%
تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ
تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
تحلیل آثار هنری
تحلیل آثار هنری
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
چگونه از چهره طراحی کنیم
چگونه از چهره طراحی کنیم
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
در جستجوی زبان نو
در جستجوی زبان نو
موجود 6,250,000 ریال 5,625,000 ریال
10%
در فاصله دو نقطه
در فاصله دو نقطه
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
دموکراسی و هنر
دموکراسی و هنر
موجود 620,000 ریال 558,000 ریال
10%
زیبایی شناسی چیست
زیبایی شناسی چیست
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
طراحی حرکات دست
طراحی حرکات دست
موجود 1,150,000 ریال 1,035,000 ریال