10%
آموزش خط دوره 4 جلدی
آموزش خط دوره 4 جلدی
موجود 830,000 ریال 747,000 ریال
10%
آموزش خط شکسته
آموزش خط شکسته
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
اما آیا این هنر است
اما آیا این هنر است
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
تاریخ کوبیسم
تاریخ کوبیسم
موجود 1,450,000 ریال 1,305,000 ریال
10%
تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ
تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
دادا و سوررئالیسم
دادا و سوررئالیسم
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
در جستجوی زبان نو
در جستجوی زبان نو
موجود 6,250,000 ریال 5,625,000 ریال
10%
در فاصله دو نقطه
در فاصله دو نقطه
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
درباره رنگ ها
درباره رنگ ها
موجود 1,450,000 ریال 1,305,000 ریال
10%
طراحی از انسان
طراحی از انسان
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
لذت متن
لذت متن
موجود 680,000 ریال 612,000 ریال
10%
مبانی تاریخ هنر
مبانی تاریخ هنر
موجود 1,250,000 ریال 1,125,000 ریال
10%
مبانی زیباشناسی
مبانی زیباشناسی
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
مدرنیسم
مدرنیسم
موجود 1,850,000 ریال 1,665,000 ریال
10%
هنر در گذر زمان
هنر در گذر زمان
موجود 12,950,000 ریال 11,655,000 ریال
10%
هنر مقدس اصول و روش ها
هنر مقدس اصول و روش ها
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال