7%
بازرس (نمایشنامه)
بازرس (نمایشنامه)
موجود 75,000 ریال 69,750 ریال
7%
پانتومیم
پانتومیم
موجود 140,000 ریال 130,200 ریال
7%
پلکان
پلکان
موجود 240,000 ریال 223,200 ریال
7%
جنگنامه غلامان
جنگنامه غلامان
موجود 300,000 ریال 279,000 ریال
7%
رومئو و ژولیت
رومئو و ژولیت
موجود 650,000 ریال 604,500 ریال
7%
شکسپیر معاصر ما
شکسپیر معاصر ما
موجود 1,400,000 ریال 1,302,000 ریال
7%
عشق لرزه
عشق لرزه
موجود 400,000 ریال 372,000 ریال
7%
مهمانسرای دو دنیا
مهمانسرای دو دنیا
موجود 270,000 ریال 251,100 ریال
7%
نوای اسرار آمیز
نوای اسرار آمیز
موجود 250,000 ریال 232,500 ریال
7%
درباره نمایش
درباره نمایش
موجود 350,000 ریال 325,500 ریال
7%
خیانت اینشتین
خیانت اینشتین
موجود 220,000 ریال 204,600 ریال
7%
نمایشنامه شازده کوچولو
نمایشنامه شازده کوچولو
موجود 120,000 ریال 111,600 ریال
7%
دستهای آلوده
دستهای آلوده
موجود 400,000 ریال 372,000 ریال
7%
محاکمه
محاکمه
موجود 200,000 ریال 186,000 ریال
7%
کورها
کورها
موجود 230,000 ریال 213,900 ریال
7%
سقف کلیسای جامع
سقف کلیسای جامع
موجود 500,000 ریال 465,000 ریال