10%
100 سال سینما...100 فیلمنامه سریر خون59
100 سال سینما...100 فیلمنامه سریر خون59
ناموجود 58,000 ریال 52,200 ریال
10%
100سال سینما...100 فیلمنامه - دلیجان 54
100سال سینما...100 فیلمنامه - دلیجان 54
ناموجود 170,000 ریال 153,000 ریال
10%
اصول کارگردانی در سینما و فیلم
اصول کارگردانی در سینما و فیلم
ناموجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
داستان زندگی من - چارلی چاپلین
داستان زندگی من - چارلی چاپلین
موجود 380,000 ریال 342,000 ریال
10%
هیچکاک به روایت هیچکاک
هیچکاک به روایت هیچکاک
موجود 480,000 ریال 432,000 ریال
10%
سینما کنش اجتماعی
سینما کنش اجتماعی
ناموجود 170,000 ریال 153,000 ریال
10%
فیلنامه نویسی برای تلویزیون
فیلنامه نویسی برای تلویزیون
ناموجود 95,000 ریال 85,500 ریال
10%
با آخرین نفس هایم
با آخرین نفس هایم
موجود 1,350,000 ریال 1,215,000 ریال
10%
آپارتمان
آپارتمان
موجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
آثار کلاسیک سینمای مستند
آثار کلاسیک سینمای مستند
ناموجود 70,000 ریال 63,000 ریال
10%
دراماتورژی فیلم
دراماتورژی فیلم
موجود 420,000 ریال 378,000 ریال
10%
آرامش برون ، آتش درون
آرامش برون ، آتش درون
ناموجود 90,000 ریال 81,000 ریال
10%
راهنمای ژانر معرفی و بررسی ده گونه ی سینمای
10%
پازولینی به روایت پازولینی
پازولینی به روایت پازولینی
موجود 280,000 ریال 252,000 ریال