7%
داستان ساختار، سبک، اصول فیلمنامه نویسی
7%
مبانی بازیگری
مبانی بازیگری
موجود 850,000 ریال 790,500 ریال
7%
کتاب سینما
کتاب سینما
موجود 980,000 ریال 911,400 ریال
7%
مجموعه ی تئاتر و قلم 11بازیگری جلد دوم
مجموعه ی تئاتر و قلم 11بازیگری جلد دوم
ناموجود 580,000 ریال 539,400 ریال
7%
بازیگری حرفه ای
بازیگری حرفه ای
ناموجود 590,000 ریال 548,700 ریال
7%
چگونه کارگردانی کنیم
چگونه کارگردانی کنیم
ناموجود 1,750,000 ریال 1,627,500 ریال
7%
درک فیلم
درک فیلم
ناموجود 950,000 ریال 883,500 ریال
7%
رومن به روایت پولانسکی
رومن به روایت پولانسکی
ناموجود 1,250,000 ریال 1,162,500 ریال
7%
کارگردانی مستند
کارگردانی مستند
ناموجود 1,000,000 ریال 930,000 ریال
7%
داستان من
داستان من
ناموجود 820,000 ریال 762,600 ریال
7%
سینمای امنیت ملی
سینمای امنیت ملی
ناموجود 290,000 ریال 269,700 ریال
7%
قدرت فیلم
قدرت فیلم
ناموجود 880,000 ریال 818,400 ریال
7%
تفکر بر پرده سینما
تفکر بر پرده سینما
ناموجود 160,000 ریال 148,800 ریال
7%
یک جرعه خون تازه
یک جرعه خون تازه
ناموجود 170,000 ریال 158,100 ریال
7%
رویا - پناهگاه، اینگمار برگمان و سینمایش