10%
طراحی داخلی و رنگ
طراحی داخلی و رنگ
موجود 1,400,000 ریال 1,260,000 ریال
10%
سبک شناسی معماری ایرانی
سبک شناسی معماری ایرانی
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
تکنیک های کروکی و اسکیس
تکنیک های کروکی و اسکیس
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
در باب زندگی مینمالیستی
در باب زندگی مینمالیستی
موجود 780,000 ریال 702,000 ریال
10%
ناگفته های طراحی معماری
ناگفته های طراحی معماری
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
ترفندهای مهندسی عمران
ترفندهای مهندسی عمران
موجود 1,470,000 ریال 1,323,000 ریال
10%
کاربرد معماری در مسیر نوجوانی
کاربرد معماری در مسیر نوجوانی
موجود 995,000 ریال 895,500 ریال
10%
دانش نامه هنر و معماری ایرانی
دانش نامه هنر و معماری ایرانی
ناموجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
راهنمای طراحی منظر در شهر
راهنمای طراحی منظر در شهر
ناموجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
شناخت مفاهیم بنیادین معماری 1
شناخت مفاهیم بنیادین معماری 1
ناموجود 185,000 ریال 166,500 ریال
10%
رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری
رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری
ناموجود 1,850,000 ریال 1,665,000 ریال
10%
شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان
شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان
ناموجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
101 چیزی که در مدرسه آموختم
101 چیزی که در مدرسه آموختم
ناموجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
اصفهان و کاخ هایش
اصفهان و کاخ هایش
ناموجود 2,200,000 ریال 1,980,000 ریال