10%
مقالات و موضوعات عکاسی
مقالات و موضوعات عکاسی
موجود 520,000 ریال 468,000 ریال
10%
تایپوگرافی مجازی
تایپوگرافی مجازی
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
ترکیب بندی در عکاسی
ترکیب بندی در عکاسی
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ
تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
نوردهی
نوردهی
موجود 1,350,000 ریال 1,215,000 ریال
10%
عکاسان بزرگ جهان
عکاسان بزرگ جهان
موجود 2,200,000 ریال 1,980,000 ریال
10%
عکاسان و عکاسی
عکاسان و عکاسی
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
فتوژورنالیسم دوره 2 جلدی
فتوژورنالیسم دوره 2 جلدی
موجود 4,800,000 ریال 4,320,000 ریال
10%
نورپردازی تک چهره
نورپردازی تک چهره
موجود 895,000 ریال 805,500 ریال
10%
عکاسی چیست
عکاسی چیست
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
موریانه ها عجیب رشد کرده اند
موریانه ها عجیب رشد کرده اند
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
مرجع کامل تصویرسازی انیمیشنی
مرجع کامل تصویرسازی انیمیشنی
موجود 1,250,000 ریال 1,125,000 ریال
10%
فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال
10%
آموزش عکاسی برای بچه ها
آموزش عکاسی برای بچه ها
موجود 485,000 ریال 436,500 ریال
10%
تماشای رنج دیگران
تماشای رنج دیگران
موجود 680,000 ریال 612,000 ریال
10%
تکنیک های فتومونتاژ
تکنیک های فتومونتاژ
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال