10%
1260 دستور العمل طراحی گرافیک و لی اوت
1260 دستور العمل طراحی گرافیک و لی اوت
ناموجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
تکنیک های سنتی و معاصر چاپ دستی
تکنیک های سنتی و معاصر چاپ دستی
ناموجود 650,000 ریال 585,000 ریال
10%
مفاهیم عکاسی
مفاهیم عکاسی
موجود 670,000 ریال 603,000 ریال
10%
آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند
10%
چهار هنر عکاسی
چهار هنر عکاسی
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
بنیان طراحی خلاقانه
بنیان طراحی خلاقانه
ناموجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر
بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر
موجود 270,000 ریال 243,000 ریال
10%
آموزش عکاسی پرتره
آموزش عکاسی پرتره
موجود 520,000 ریال 468,000 ریال
10%
پیام عکس
پیام عکس
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
تایپوگرافی مجازی
تایپوگرافی مجازی
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
درک عکس
درک عکس
ناموجود 200,000 ریال 180,000 ریال
10%
ترکیب بندی در عکاسی
ترکیب بندی در عکاسی
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
تفکر خلاق در گرافیک
تفکر خلاق در گرافیک
ناموجود 179,000 ریال 161,100 ریال
10%
تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ
تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
چشم عکاس
چشم عکاس
موجود 1,350,000 ریال 1,215,000 ریال
10%
درون کادر مسیر دستیابی به دید عکاسانه
درون کادر مسیر دستیابی به دید عکاسانه
موجود 1,250,000 ریال 1,125,000 ریال