7%
1260 دستور العمل طراحی گرافیک و لی اوت
1260 دستور العمل طراحی گرافیک و لی اوت
ناموجود 150,000 ریال 139,500 ریال
7%
تکنیک های سنتی و معاصر چاپ دستی
تکنیک های سنتی و معاصر چاپ دستی
ناموجود 650,000 ریال 604,500 ریال
7%
مفاهیم عکاسی
مفاهیم عکاسی
ناموجود 670,000 ریال 623,100 ریال
7%
آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند
7%
چهار هنر عکاسی
چهار هنر عکاسی
ناموجود 300,000 ریال 279,000 ریال
7%
بنیان طراحی خلاقانه
بنیان طراحی خلاقانه
ناموجود 400,000 ریال 372,000 ریال
7%
بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر
بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر
ناموجود 270,000 ریال 251,100 ریال
7%
مقالات و موضوعات عکاسی
مقالات و موضوعات عکاسی
موجود 520,000 ریال 483,600 ریال
7%
آموزش عکاسی پرتره
آموزش عکاسی پرتره
ناموجود 520,000 ریال 483,600 ریال
7%
پیام عکس
پیام عکس
موجود 350,000 ریال 325,500 ریال
7%
تایپوگرافی مجازی
تایپوگرافی مجازی
موجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
ترکیب بندی در عکاسی
ترکیب بندی در عکاسی
موجود 1,800,000 ریال 1,674,000 ریال
7%
درک عکس
درک عکس
ناموجود 200,000 ریال 186,000 ریال
7%
ترکیب بندی در عکاسی
ترکیب بندی در عکاسی
ناموجود 1,000,000 ریال 930,000 ریال
7%
تفکر خلاق در گرافیک
تفکر خلاق در گرافیک
ناموجود 179,000 ریال 166,470 ریال
7%
تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ
تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ
موجود 950,000 ریال 883,500 ریال