10%
دگر اندیشان شورشی جلد2
دگر اندیشان شورشی جلد2
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
10%
موج دوم تجدد آمرانه در ایران
موج دوم تجدد آمرانه در ایران
موجود 2,650,000 ریال 2,385,000 ریال
10%
مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
10%
آقای سفیر
آقای سفیر
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم
موجود 1,350,000 ریال 1,215,000 ریال
10%
آکواریوم های پیونگ یانگ
آکواریوم های پیونگ یانگ
موجود 3,200,000 ریال 2,880,000 ریال
10%
از دموکراسی تا مردم سالاری دینی
از دموکراسی تا مردم سالاری دینی
موجود 2,800,000 ریال 2,520,000 ریال
10%
آزادی و سازمان
آزادی و سازمان
موجود 3,300,000 ریال 2,970,000 ریال
10%
استالین جوان
استالین جوان
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
اقتصاد بدون نفت
اقتصاد بدون نفت
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
اندیشه سیاسی کارل پوپر
اندیشه سیاسی کارل پوپر
موجود 2,100,000 ریال 1,890,000 ریال
10%
اکولوژی مارکس ماتریالیسم و طبیعت
اکولوژی مارکس ماتریالیسم و طبیعت
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
10%
ایران جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر
ایران جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
ایران بین دو انقلاب
ایران بین دو انقلاب
موجود 3,200,000 ریال 2,880,000 ریال
10%
ایران بین دو انقلاب
ایران بین دو انقلاب
موجود 2,750,000 ریال 2,475,000 ریال