10%
تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی
تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی
ناموجود 110,000 ریال 99,000 ریال
10%
اویتا
اویتا
ناموجود 200,000 ریال 180,000 ریال
10%
بن لادن پدری که تروریست شد
بن لادن پدری که تروریست شد
ناموجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
موج دوم - تجدد آمرانه در ایران
موج دوم - تجدد آمرانه در ایران
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
سیاست شادکامی
سیاست شادکامی
ناموجود 280,000 ریال 252,000 ریال
10%
راهنمای فلسفه سیاسی - دوزبانه
راهنمای فلسفه سیاسی - دوزبانه
ناموجود 129,000 ریال 116,100 ریال
10%
قدم اول - مارکسیسم
قدم اول - مارکسیسم
ناموجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
آزادی و قدرت و قانون
آزادی و قدرت و قانون
ناموجود 466,000 ریال 419,400 ریال
10%
مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
موجود 100,000 ریال 90,000 ریال
10%
آشوب در سیاست جهان
آشوب در سیاست جهان
ناموجود 395,000 ریال 355,500 ریال
10%
آغازی بر یک پایان
آغازی بر یک پایان
ناموجود 130,000 ریال 117,000 ریال
10%
آقای سفیر
آقای سفیر
ناموجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
آمریکا
آمریکا
ناموجود 160,000 ریال 144,000 ریال
10%
ماکیاولی و ما
ماکیاولی و ما
موجود 360,000 ریال 324,000 ریال
10%
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (قرن بیستم )
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (قرن بیستم )
موجود 590,000 ریال 531,000 ریال