10%
اسرار فروشندگی موفق
اسرار فروشندگی موفق
ناموجود 320,000 ریال 288,000 ریال
10%
کمپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا
کمپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا
ناموجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
 رهبر360 درجه
رهبر360 درجه
موجود 650,000 ریال 585,000 ریال
10%
چرا شما نه - چگونه ثروتمند شویم
چرا شما نه - چگونه ثروتمند شویم
ناموجود 99,000 ریال 89,100 ریال
10%
100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار
100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار
ناموجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
موفقیت در رکود
موفقیت در رکود
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
100 کلید موفقیت در کار
100 کلید موفقیت در کار
ناموجود 219,000 ریال 197,100 ریال
10%
1001 راهکار تبلیغاتی
1001 راهکار تبلیغاتی
ناموجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
یک کشور یک شرکت  نیست
یک کشور یک شرکت نیست
ناموجود 190,000 ریال 171,000 ریال
10%
21 راز موفقیت در لحظه های بحرانی
21 راز موفقیت در لحظه های بحرانی
ناموجود 179,000 ریال 161,100 ریال
10%
کسب درآمد
کسب درآمد
موجود 640,000 ریال 576,000 ریال
10%
تفویض اختیار، نظارت و سرپرستی
تفویض اختیار، نظارت و سرپرستی
ناموجود 60,000 ریال 54,000 ریال
10%
21 قانون انکارناپذیر رهبری
21 قانون انکارناپذیر رهبری
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
22 قانون ابدی بازاریابی
22 قانون ابدی بازاریابی
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
22 قانون تغییر ناپذیر برند
22 قانون تغییر ناپذیر برند
ناموجود 200,000 ریال 180,000 ریال