10%
رهبر 360 درجه
رهبر 360 درجه
موجود 1,950,000 ریال 1,755,000 ریال
10%
موفقیت در رکود
موفقیت در رکود
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
کسب درآمد
کسب درآمد
موجود 640,000 ریال 576,000 ریال
10%
هنر نو آوری
هنر نو آوری
موجود 670,000 ریال 603,000 ریال
10%
درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
بازاریابی گردشگری
بازاریابی گردشگری
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
موفقیت به شیوه خود
موفقیت به شیوه خود
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
جادوی کار پاره وقت
جادوی کار پاره وقت
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
اصول موفقیت
اصول موفقیت
موجود 220,000 ریال 198,000 ریال
10%
اولین جملات در بازاریابی شبکه ای
اولین جملات در بازاریابی شبکه ای
موجود 1,750,000 ریال 1,575,000 ریال
10%
از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای
از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای
موجود 1,350,000 ریال 1,215,000 ریال
10%
اصول آماده سازی
اصول آماده سازی
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
اصول اخلاقیات
اصول اخلاقیات
موجود 380,000 ریال 342,000 ریال
10%
اصول رهبری
اصول رهبری
موجود 380,000 ریال 342,000 ریال
10%
اصول روابط
اصول روابط
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
اصول مشاوره
اصول مشاوره
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال