10%
موفقیت در رکود
موفقیت در رکود
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
کسب درآمد
کسب درآمد
موجود 640,000 ریال 576,000 ریال
10%
22 قانون ابدی بازاریابی
22 قانون ابدی بازاریابی
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
مدیریت تجربه ی مشتری
مدیریت تجربه ی مشتری
موجود 50,000 ریال 45,000 ریال
10%
چگونه به هرکس در هر کجا بفروشیم
چگونه به هرکس در هر کجا بفروشیم
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
هنر نو آوری
هنر نو آوری
موجود 670,000 ریال 603,000 ریال
10%
درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
دستان طلایی
دستان طلایی
موجود 380,000 ریال 342,000 ریال
10%
اثر مرکب
اثر مرکب
موجود 1,699,000 ریال 1,529,100 ریال
10%
بهترین سال زندگی تو
بهترین سال زندگی تو
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
بازاریابی گردشگری
بازاریابی گردشگری
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
جادوی کار پاره وقت
جادوی کار پاره وقت
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
فروش به شرکت ها و سازمان ها
فروش به شرکت ها و سازمان ها
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
استخدام و اخراج
استخدام و اخراج
موجود 110,000 ریال 99,000 ریال