10%
10 راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون
10 راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون
موجود 189,000 ریال 170,100 ریال
10%
دگر اندیشان شورشی جلد2
دگر اندیشان شورشی جلد2
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
10%
ده قدم تا نشاط
ده قدم تا نشاط
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
موفقیت در رکود
موفقیت در رکود
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
آقای سفیر
آقای سفیر
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
یکصد قاعده زندگی
یکصد قاعده زندگی
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
استخدام و اخراج
استخدام و اخراج
موجود 110,000 ریال 99,000 ریال
10%
آموزش سخنرانی موثر
آموزش سخنرانی موثر
موجود 360,000 ریال 324,000 ریال
10%
آموزش مدیریت جلسه
آموزش مدیریت جلسه
موجود 460,000 ریال 414,000 ریال
10%
آموزش مهارتهای تفکر خلاق
آموزش مهارتهای تفکر خلاق
موجود 560,000 ریال 504,000 ریال
10%
روان درمانی
روان درمانی
موجود 480,000 ریال 432,000 ریال
10%
انگیزش و هیجان
انگیزش و هیجان
موجود 3,800,000 ریال 3,420,000 ریال
10%
اوج موفقیت
اوج موفقیت
موجود 130,000 ریال 117,000 ریال
10%
اوحد الدین کرمانی و حرکت اوحدیه
اوحد الدین کرمانی و حرکت اوحدیه
موجود 295,000 ریال 265,500 ریال