15%
هوش کمپلکس پنجم و ششم دبستان مهر و ماه
هوش کمپلکس پنجم و ششم دبستان مهر و ماه
موجود 4,400,000 ریال 3,740,000 ریال
15%
گام به گام ششم  دبستان منتشران
گام به گام ششم دبستان منتشران
موجود 1,330,000 ریال 1,130,500 ریال
15%
هوش جامع اسمارتیز پویش
هوش جامع اسمارتیز پویش
موجود 4,750,000 ریال 4,037,500 ریال
15%
آموزش هوش و استعداد غیر کلامی مهر و ماه
آموزش هوش و استعداد غیر کلامی مهر و ماه
موجود 1,400,000 ریال 1,190,000 ریال
15%
IQ سنجش هوش و استعداد ششم
IQ سنجش هوش و استعداد ششم
ناموجود 490,000 ریال 416,500 ریال
15%
پرسش های چهار گزینه ای 1300 ششم شاکری
پرسش های چهار گزینه ای 1300 ششم شاکری
موجود 700,000 ریال 595,000 ریال
15%
هوش و استعداد تحلیلی مهندس فتحی
هوش و استعداد تحلیلی مهندس فتحی
ناموجود 1,100,000 ریال 935,000 ریال
15%
12 1 آزمون هوش و استعداد تحلیلی فتحی
12 1 آزمون هوش و استعداد تحلیلی فتحی
ناموجود 800,000 ریال 680,000 ریال
15%
10 آزمون شبیه ساز هوش ششم گاج
10 آزمون شبیه ساز هوش ششم گاج
ناموجود 1,190,000 ریال 1,011,500 ریال
15%
آزمون تیزهوشان 99 ششم به همراه سی دی
آزمون تیزهوشان 99 ششم به همراه سی دی
موجود 300,000 ریال 255,000 ریال